Ιντερνέτ Καφέ

Πληροφορίες Φωτογραφίες Χάρτης Ιστορία Ξενοδοχεία Δωμάτια Καφέ & Φαγητό Διασκέδαση Ενοικιάσεις Οχημάτων Αγορές
  Εστιατόρια Καφέ Μπαρ Ιντερνέτ Καφέ  
Αρχική
Σελίδα

Τα ονόματα που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα, είναι με αλφαβητική σειρά.

Change Language

 
   

Connection
Internet Cafe

Internet Cafe- Billiards-
Snack Bar- Special Cocktails- and
ATMOSPHERIC SETTING 
 PLUS'THE MUSIC'

 
   

TEL 26610-72670
E-Mail: benitsesconnection@otenet.gr
Website:
www.benitses.org/connection