Ξενοδοχεία Δ'
Κατηγορίας

Πληροφορίες Φωτογραφίες Χάρτης Ιστορία Ξενοδοχεία Δωμάτια Καφέ & Φαγητό Διασκέδαση Ενοικιάσεις Οχημάτων Αγορές
  Class A' Class B' Class Γ'

Class Δ'

 
Αρχική
Σελίδα

Τα ονόματα που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα, είναι με αλφαβητική σειρά.

Change Language

 
     

Avra

Hotel

Beach 50m

   

Open Apr-Oct, Rooms 22

 

Tel:+30 26610 71111 or  +30 6939319937

 
     

Benitsa

Hotel

Beach 50m

   

Open Apr-Oct, Rooms 16

 

Tel:+30 26610 39269 or 26610 72248

www.benitsahotelcorfu.com

 
 

 

 

Πληροφορίες Φωτογραφίες Χάρτης Ιστορία Ξενοδοχεία Δωμάτια Καφέ & Φαγητό Διασκέδαση Ενοικιάσεις Οχημάτων Αγορές